Voor een fit en actief hondenleven!

 

   

Privacy

Hond in Beweging is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy verklaring en zal deze op een veilige manier verwerken en gebruiken.

De persoonsgegevens worden door Hond in Beweging verwerkt wanneer je een overeenkomst afsluit en/of wanneer je deze zelf aan Hond in Beweging verstrekt.

De verwerkte persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

De persoonsgegevens die Hond in Beweging verwerkt zijn:

 • Persoonsgegevens
 • Personalia
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Gegevens van de hond

Hond in Beweging gebruikt de verwerkte gegevens met als doel:

 • De gegevens worden gebruikt voor facturatie en het bijhouden van een financiële administratie.
 • Om een bevestiging van een inschrijving te kunnen versturen.
 • Te informeren over een wijziging van diensten van Hond in Beweging.
 • Te kunnen communiceren indien dit nodig is voor een uitvoering van een dienst.
 • Om een nieuwsbrief te kunnen versturen ( wanneer de cursist zich hiervoor heeft ingeschreven)

De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaart dan wat nodig is voor het realiseren van bepaalde doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is voor inschrijven van een activiteit, facturatie, communicatie. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar, hierna zullen de inschrijfformulieren worden verwijderd.

De overeenkomsten kunnen niet worden aangegaan met minderjarige personen tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Hond in Beweging heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 18 jaar.  Echter kan Hond in Beweging niet controleren hoe oud de persoon is die gebruik maakt van de website. Hond in Beweging adviseert ouders/voogd ook betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat persoonsgegevens verzameld worden van minderjarigen.