Voor een fit en actief hondenleven!

 

   

Algemeen:

Hond in Beweging besteedt veel aandacht aan de informatie op de website www.hondinbeweging.nl en streeft ernaar dat de informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk is. Ondanks alle zorg aan de informatie op de website kunnen er geen rechten ontleend worden aan alle informatie die op de website te vinden is. Hond in Beweging geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of actualiteit van de informatie op de website. Hond in Beweging behoudt altijd het recht om zonder vooraankondiging de informatie op de website aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid:

Hond in Beweging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die verband houdt met, of voortvloeit uit het bezoek en gebruik van de website www.hondinbeweging.nl en/of de daarvan verkregen informatie, werkonderbrekingen, software/ beschadiging van uw apparatuur/programma’s.

Op de website www.hondinbeweging.nl vindt u (externe)links die doorverwijzen naar andere websites, deze worden beheert door derden. Deze zijn informatief en worden op betrouwbaarheid getest. Hond in Beweging  beschikt niet over zeggenschap en controle over de juistheid en volledigheid van de inhoud, alsmede over de diensten die hierop worden aangeboden, de beschikbaarheid van deze sites en de informatie(bronnen). Hond in Beweging kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door gebruik van deze websites en hun inhoud.

Auteursrecht:

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, foto’s, teksten, filmpjes ,logo’s, ontwerpen van de website www.hondinbeweging.nl te kopiëren, te downloaden, of op wat voor manier dan ook te gebruiken. Het auteursrecht berust bij Hond in Beweging en voor sommige foto’s, filmpjes, logo’s ligt het auteursrecht bij derden. Hiervoor heeft Hond in Beweging toestemming voor gebruik.